Welkom

Welkom op de website van EHBO-vereniging Sint Christophorus, of kortweg EHBO Heemskerk. EHBO-vereniging Sint Christophorus was de EHBO-vereniging van Heemskerk en omgeving van 1954 tot en met 2024.
De vereniging had als doel: het opleiden van mensen tot eerstehulpverlener, en de kennis en kunde up to date te houden. Dit onder leiding van gediplomeerde instructeurs.
Het lesseizoen begon in oktober en eindigde in maart.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zoekt, mail dan uw vraag naar infoehboheemskerk.nl

Alternatieven

Als u een EHBO cursus wilt volgen of EHBO-assistentie bij een evenement nodig hebt, kunt u bij onderstaande verenigingen terecht.

Over de vereniging

EHBO vereniging Sint Christophorus was de EHBO vereniging van Heemskerk en omgeving. Zij is opgericht op 18 februari 1954 en opgeheven op 31 juli 2024. Ze kent derhalve een geschiedenis van 70 jaar. De vereniging bestond uitsluitend uit vrijwilligers en telde op het moment van opheffing rond 26 leden die jaarlijks herhalingscursussen volgen om hun diploma Eerste Hulp te behouden.
De EHBO vereniging assisteerde tot voor kort bij evenementen in en om Heemskerk. Door gebrek aan vrijwilligers heeft het bestuur besloten om vanaf seizoen 2023-2024 geen evenementen assistentie meer aan te bieden.

Het doel van de vereniging was te bevorderen al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen.
De vereniging trachtte haar doel te bereiken door:

  1. het organiseren van cursussen in Eerste Hulp Bij Ongelukken en ongevallenpreventie
  2. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers
  3. een doelgerichte propaganda
  4. Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen en voorts al die wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

De vereniging was aangesloten bij Het Oranje Kruis en de Nationale Bond EHBO.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur was bij opheffing als volgt

Bestuursfunctie Naam bestuurslid
Voorzitter G. van der Vis
Secretaris L. Riteco-Alberink
Penningmeester A. Sanderse
Algemeen bestuurslid L. van Soest
De bestuursleden kregen alleen vergoeding voor gemaakte onkosten (zoals reiskosten). De vereniging had geen personeel in dienst.

ANBI

De Belastingdienst erkende ons als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift mocht bij uw belastingaangifte als aftrekpost worden opgevoerd. Bij de belastingdienst stond de vereniging geregistreerd sinds 01-01-2008 onder RSIN: 821612785.
Wij waren erkentelijk voor iedere gift die we op onze rekening kregen.