Leden informatie

logo ehboOp deze pagina verschijnt regelmatig informatie die de leden van onze vereniging aangaat.

 

Cursusjaar 2019-2020:

De voorbereidingen voor het nieuwe cursusjaar zijn al weer in volle gang.
De ‘aftrap’ van het nieuwe lesseizoen zal gebeuren tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 8 oktober 2019 om 19.30u.
U krijgt de uitnodiging hiervoor binnenkort via de mail. Heeft u een nieuw mailadres of woonadres? Wilt u het secretariaat daarvan op de hoogte stellen door een mail te sturen naar info@ehboheemskerk.nl.

Mocht u geïnteresseerden voor een beginnerscursus EHBO weten, dan kunt u ze wijzen op de informatie over de cursus op deze website. Bij voldoende aanmeldingen wordt er op 28 oktober gestart met de cursus.

______________________________________________________________

Cursusjaar 2018-2019:

Het cursusjaar is zit er inmiddels weer op. De herhalingslessen zijn afgerond en de beginnerscursus heeft maar liefst 7 geslaagde deelnemers opgeleverd!

De komende tijd gaan veel van onze leden nog EHBO assistentie verlenen bij evenementen in de regio. Succes daarbij! Mocht u ook willen assisteren, maar nog niet op de lijst van assistenten staan, kunt u zich aanmelden bij de evenementen coördinator Rita Edens (rita.edens@ehboheemskerk.nl).

Een goede zomer gewenst namens het bestuur. We hopen u weer in oktober 2019 te kunnen begroeten bij de opening van het nieuwe lesseizoen.

(mocht u besluiten uw lidmaatschap te willen opzeggen voor het nieuwe cursusjaar, dan verzoeken wij u dit vóór 1 augustus 2019 kenbaar te maken bij het secretariaat, i.v.m. de contributiegelden vanuit de Nationale Bond). 

Agenda ALV 9 oktober 2018 en rooster herhalingslessen
Privacyreglement EHBO vereniging St Christophorus versie oktober 2018
Huishoudelijk reglement versie oktober 2018

 

______________________________________________________________

Cursusjaar 2017-2018:

  • Het cursusjaar zit er weer op.
    De teller voor de evenement waarbij onze EHBO-ers vrijwillig assisteren staat inmiddels al op 14! Dank allemaal en succes voor de EHBO-ers bij de evenementen die nog gaan komen.
  • U heeft per mail de gebruikelijke zomernieuwsbrief van onze voorzitter ontvangen met de laatste informatie. Mocht u deze toch niet hebben ontvangen, kunt u dit melden bij info@ehboheemskerk.nl.
  • We trachten een nieuwe beginnerscursus te starten op 15 oktober 2018. Mocht u mensen weten die geïnteresseerd zijn, kunt u ze verwijzen naar de informatie op de website. Hier is ook het aanmeldformulier te vinden.
  • We zien u graag terug bij de start van het nieuwe seizoen op dinsdag 9 oktober 2018!
    (mocht u besluiten uw lidmaatschap te willen opzeggen voor het nieuwe cursusjaar, dan verzoeken wij u dit vóór 1 augustus 2018 kenbaar te maken bij het secretariaat, i.v.m. de contributiegelden vanuit de Nationale Bond). 

Ter informatie:

Huishoudelijk reglement vereniging
statuten ehbo