Evenementen

Bericht vanuit het bestuur d.d. september 2023:
In 2023/ 2024 zal er helaas door de vereniging geen assistentie kunnen worden verleend bij evenementen (waarvan de aanvraag nog niet bevestigd is). 

____________________________

ANBI voorwaarden:
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De vereniging voldoet aan de gestelde voorwaarden.