Leden informatie

Op deze pagina verschijnt regelmatig informatie die de leden van onze vereniging aangaat.
Verenigingsinformatie vindt op de pagina ‘Wie zijn wij’.


Cursusjaar 2021-2022 en vooruitblik op het nieuwe cursusjaar 2022-2023:

juni 2022:
Het cursusseizoen is afgelopen. We blikken wederom terug op een vreemd jaar waar een deel van de lessen uiteindelijk gelukkig wel weer door kon gaan.

Komend jaar zal tijdens de Algemene Ledenvergadering ons bestuurslid en instructrice mevr. Rita Edens, na 40 jaar EHBO aftreden. We nemen dan samen passend afscheid van haar!
We mogen ons gelukkig prijzen dat er vanuit de leden een lid zich beschikbaar heeft gesteld om de evenementen coördinatie op zich te gaan nemen en ook kandidaat bestuurslid is. Maar daarnaast is er ook nog een lid die de EHBO materialen wil gaan beheren.
En…. inmiddels is er ook een lid hard aan het werk om de instructeursopleiding te volbrengen!
We gaan dus hopelijk het nieuwe cursusjaar 2022-2023 op volle sterkte in!
We hopen iedereen dan ook in goede gezondheid in oktober 2022 weer te treffen!

Geniet van de zomer!

Heeft u een nieuw mailadres of woonadres? Wilt u het secretariaat daarvan op de hoogte stellen door een mail te sturen naar .

We hopen u wanneer dat weer mogelijk is in goede gezondheid te treffen!

(mocht u besluiten uw lidmaatschap te willen opzeggen voor het nieuwe cursusjaar, dan verzoeken wij u dit vóór 1 augustus 2022 kenbaar te maken bij het secretariaat, i.v.m. de contributiegelden vanuit de Nationale Bond). Cursusjaar 2020-2021:

Het nieuwe cursusseizoen gaat weer van start! De aftrap zal gebeuren tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 oktober 2021. U heeft hiervoor inmiddels een mail met de uitnodiging en bijbehorende documenten ontvangen. Als dat niet geval is, kunt u dit doorgeven aan de secretaris met uw mailadres erbij, zodat dit alsnog verstuurd kan worden.
Denkt u er aan zich aan te melden via ?

Tijdens het lesseizoen van herhaallessen zullen er verschillende onderwerpen aanbod komen, waarbij verwezen wordt naar informatie op deze website. Dit betreft de volgende documenten:


Heeft u een nieuw mailadres of woonadres? Wilt u het secretariaat daarvan op de hoogte stellen door een mail te sturen naar .

We hopen u wanneer dat weer mogelijk is in goede gezondheid te treffen!

(mocht u besluiten uw lidmaatschap te willen opzeggen voor het nieuwe cursusjaar, dan verzoeken wij u dit vóór 1 augustus 2022 kenbaar te maken bij het secretariaat, i.v.m. de contributiegelden vanuit de Nationale Bond).