Leden informatie

Op deze pagina verschijnt regelmatig informatie die de leden van onze vereniging aangaat.
Verenigingsinformatie vindt u sinds kort op de pagina ‘Wie zijn wij’.

C

Cursusjaar 2020-2021:

Het nieuwe cursusseizoen gaat weer van start! De aftrap zal gebeuren tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 oktober 2021. U heeft hiervoor inmiddels een mail met de uitnodiging en bijbehorende documenten ontvangen. Als dat niet geval is, kunt u dit doorgeven aan de secretaris met uw mailadres erbij, zodat dit alsnog verstuurd kan worden.
Denkt u er aan zich aan te melden via ?

Tijdens het lesseizoen van herhaallessen zullen er verschillende onderwerpen aanbod komen, waarbij verwezen wordt naar informatie op deze website. Dit betreft de volgende documenten:


Cursusjaar 2020-2021:

Tijdens een aangepaste Algemene Ledenvergadering, waarbij de COVID 19-maatregelen in acht werden genomen, is het nieuwe lesseizoen geopend. De concept notulen zijn inmiddels gemaild naar de leden.
De hoop was dat er een redelijk ‘normaal’ lesseizoen kon worden gedraaid. Helaas bleek het tegendeel waar. Na de tweede landelijke lock-down die 18 december 2020 inging zijn de lessen stil komen te liggen. U bent door onze instructeurs op de hoogte gehouden van wat wel kan en zult ook zo snel mogelijk geïnformeerd worden als er meer mogelijk is.
Ook de evenementen liggen stil en daarmee de assistentie die de EHBO-ers verlenen.
Het opstarten van een beginnerscursus is dit seizoen niet haalbaar gebleken met alle regels en beperkingen die de COVID19-maatregelen met zich meebrengen.

Heeft u een nieuw mailadres of woonadres? Wilt u het secretariaat daarvan op de hoogte stellen door een mail te sturen naar .

We hopen u wanneer dat weer mogelijk is in goede gezondheid te treffen!

(mocht u besluiten uw lidmaatschap te willen opzeggen voor het nieuwe cursusjaar, dan verzoeken wij u dit vóór 1 augustus 2021 kenbaar te maken bij het secretariaat, i.v.m. de contributiegelden vanuit de Nationale Bond).