Leden informatie

Op deze pagina verschijnt regelmatig informatie die de leden van onze vereniging aangaat.
Verenigingsinformatie vindt op de pagina ‘Wie zijn wij’.


Cursusjaar 2022-2023 van start op 11 oktober 2022

Op 11 oktober 2022 om 19.30u gaat het nieuwe cursusjaar van start met een Algemene LedenVergadering. Leden zijn hierbij van harte uitgenodigd. U ontvangt via de mail de stukken ter voorbereiding hierop.

Na deze ledenvergadering nemen we afscheid van Rita Edens als instructrice en bestuurslid van de vereniging. Dit afscheid zal in de Vredevorstkerk plaatsvinden vanaf 20.30u. Er is een inloopmogelijkheid. U bent van harte welkom om onder het genot van een kop koffie/thee gedag te komen zeggen!


Cursusjaar 2021-2022 en vooruitblik op het nieuwe cursusjaar 2022-2023:

juni 2022:
Het cursusseizoen is afgelopen. We blikken wederom terug op een vreemd jaar waar een deel van de lessen uiteindelijk gelukkig wel weer door kon gaan.

Komend jaar zal tijdens de Algemene Ledenvergadering ons bestuurslid en instructrice mevr. Rita Edens, na 40 jaar EHBO aftreden. We nemen dan samen passend afscheid van haar!
We mogen ons gelukkig prijzen dat er vanuit de leden een lid zich beschikbaar heeft gesteld om de evenementen coördinatie op zich te gaan nemen en ook kandidaat bestuurslid is. Maar daarnaast is er ook nog een lid die de EHBO materialen wil gaan beheren.
En…. inmiddels is er ook een lid hard aan het werk om de instructeursopleiding te volbrengen!
We gaan dus hopelijk het nieuwe cursusjaar 2022-2023 op volle sterkte in!
We hopen iedereen dan ook in goede gezondheid in oktober 2022 weer te treffen!

Geniet van de zomer!

Heeft u een nieuw mailadres of woonadres? Wilt u het secretariaat daarvan op de hoogte stellen door een mail te sturen naar .

We hopen u wanneer dat weer mogelijk is in goede gezondheid te treffen!

(mocht u besluiten uw lidmaatschap te willen opzeggen voor het nieuwe cursusjaar, dan verzoeken wij u dit vóór 1 augustus 2022 kenbaar te maken bij het secretariaat, i.v.m. de contributiegelden vanuit de Nationale Bond).