Wie zijn wij?

Over de vereniging

EHBO vereniging Sint Christophorus is de EHBO vereniging van Heemskerk en omgeving.
Zij is opgericht op 18 februari 1954 en kent derhalve een geschiedenis van bijna 70 jaar.
De vereniging bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en telt op dit moment rond 26 leden die jaarlijks herhalingscursussen volgen om hun diploma Eerste Hulp te behouden.
De EHBO vereniging assisteerde tot voor kort bij evenementen in en om Heemskerk. Door gebrek aan vrijwilligers heeft het bestuur besloten voor het seizoen 2023-2024 geen evenementen aanvragen te kunnen honoreren.

Het doel van de vereniging is te bevorderen al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van
ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het organiseren van cursussen in Eerste Hulp Bij Ongelukken en ongevallenpreventie;
b. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers;
c. een doelgerichte propaganda;
d. Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied
van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen en voorts al die wettige middelen, welke
tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

De vereniging is aangesloten bij Het Oranje Kruis en de Nationale Bond EHBO.


Het bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

BestuursfunctieNaam bestuurslidMailadres
VoorzitterG. van der Vis
SecretarisL. Riteco-Alberink
PenningmeesterA. Sanderse
Algemeen bestuurslidL. van Soest
Het bestuur is bereikbaar op het volgende mailadres:
De bestuursleden krijgen alleen vergoeding voor gemaakte onkosten (zoals reiskosten). De vereniging heeft geen personeel in dienst.

Wij zijn een ANBI!

De Belastingdienst erkent ons als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift mag bij uw belastingaangifte als aftrekpost worden opgevoerd. Onze status is te controleren. Ga naar www.belastingdienst.nl en u vindt ons in het ANBI register. 
Bij de belastingdienst staat de vereniging geregistreerd sinds 01-01-2008 onder RSIN: 821612785.
Wij zijn erkentelijk voor iedere gift op rekeningnummer Regiobank IBAN NL23RBRB0939687992, t.n.v. EHBO vereniging Sint Christophorus te Heemskerk.
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, vrijwillige bijdragen,
subsidies en overige baten.

De relevante stukken voor de ANBI-status van EHBO vereniging Sint Christophorus vindt u hier: